Söz Arama

Önce sevgiyi anlayalım.
Ey Celaleddin, talipsen yüreğime, yalnızlığını adayacaksın bana.
Alimken arif oldun, peki aşık olmaya namzet misin?
Hüzün, taze tutar aşk yarasını. Yaramdan da hoşum, yârimden de.
Sen ol da, ister 'yâr' ol, ister 'yara'; lütfun da başım üstüne, kahrın da.
Kapımıza değil, kalbimize vuran buyursun!
Allah âşıkları, sabrı gülbeşeker gibi tatlı tatlı emer, hazmeder. Ve bilirler ki, gökteki ayın hilalden dolunaya varması için zaman gerekir.
İnsanoğlunun edepten nasibi yoksa, insan değildir. İnsan ile hayvanı ayıran edeptir...
Sabır nedir? Dikene bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü tahayyül edebilmektir.
Gül, her gönlün mürşididir; kimini kokusuyla şad eder; kimini de dikeniyle irşad eder.