Söz Arama

Ey Celaleddin, talipsen yüreğime, yalnızlığını adayacaksın bana.
Alimken arif oldun, peki aşık olmaya namzet misin?
Önce sevgiyi anlayalım.
Hüzün, taze tutar aşk yarasını. Yaramdan da hoşum, yârimden de.
Gül, her gönlün mürşididir; kimini kokusuyla şad eder; kimini de dikeniyle irşad eder.
İnsanoğlunun edepten nasibi yoksa, insan değildir. İnsan ile hayvanı ayıran edeptir...
Allah âşıkları, sabrı gülbeşeker gibi tatlı tatlı emer, hazmeder. Ve bilirler ki, gökteki ayın hilalden dolunaya varması için zaman gerekir.
Kapımıza değil, kalbimize vuran buyursun!
Sabır nedir? Dikene bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü tahayyül edebilmektir.
Kadın; bilene "nefes", bilmeyene "nefs"tir.