Söz Arama

Doğum Sancısı İçin Okunacak Dua Okunuşu: E-lâ lehu’l-halku ve’l-emr.Tebâreke’l-lâhu Rabbu’l-âlemin! Anlamı: İyi bilin ki,yaratma ve emir O’nundu...
Peygamberimiz’in Sık Okumamızı Tavsiye Ettiği Dua Okunuşu: Rabbena âtina fiddünya heseneten ve fil ahireti heseneten ve kınâ azâbennâr. Anlamı...
99 Belayı Önleyen, Gam ve Kederi Gideren Dua Okunuşu: Lâ İlâhe illellâhü vahdehû lâ şerike leh. Anlamı: Bir olan,eşi ortağı bulunmayan Allah’tan...
Peygamberimizin Torunlarını Her Türlü Kötülükten Koruması İçin Okuduğu Dua Euzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanın ve hammatin ve mi...
Ama Gözlere Şifa İçin Peygamberimizin Tavsiye Ettiği Dua Okunuşu: Allahümme inni es’elüke ve etevccehü ileyke bi-nebiyyike Muhammedin nebiyyi rahm...
Sevgiyi artırmak ve sevdiğinin sevgisini kazanmak için okunacak Âyet-Kerim Okunuşu Ve min âyâtihî en halaka lekum min enfusikum ezvâcen li teskunû...
Cuma Günü Bu Tesbihi Okuyanın Duaları Kabul Olur Okunacak Dua: Lâ İlâhe illellâhü vahdehü lâ şerike leh.Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü...
Nazar İçin Okunacak Dua Bismillahirrahmanirrahim.Ve in yekâdüllezine keferû leyüzlikûnebe bi ebsârihim lemmâ semi’uz-zikrû lemecnün ve mâ hüve ...
İki Kimse Arasında Sevgi Meydana Gelmesi İçin Okunacak Dua Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. Asâllâhu en yec’ale beynekum ve beynellezîne âdeytum ...
Astım ve Nefes darlığı Hastalığına karşı okunacak Âyet-i Kerimler Leyse lehâ min dünillâhi kâşifeh.Elhamdü lillâhi ve selâmün alâ ıbâdillahillezin...