Söz Arama

Doğum Sancısı İçin Okunacak Dua Okunuşu: E-lâ lehu’l-halku ve’l-emr.Tebâreke’l-lâhu Rabbu’l-âlemin! Anlamı: İyi bilin ki,yaratma ve emir O’nundu...
Peygamberimiz’in Sık Okumamızı Tavsiye Ettiği Dua Okunuşu: Rabbena âtina fiddünya heseneten ve fil ahireti heseneten ve kınâ azâbennâr. Anlamı...
99 Belayı Önleyen, Gam ve Kederi Gideren Dua Okunuşu: Lâ İlâhe illellâhü vahdehû lâ şerike leh. Anlamı: Bir olan,eşi ortağı bulunmayan Allah’tan...
Peygamberimizin Torunlarını Her Türlü Kötülükten Koruması İçin Okuduğu Dua Euzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanın ve hammatin ve mi...
Sevgiyi artırmak ve sevdiğinin sevgisini kazanmak için okunacak Âyet-Kerim Okunuşu Ve min âyâtihî en halaka lekum min enfusikum ezvâcen li teskunû...
Cuma Günü Bu Tesbihi Okuyanın Duaları Kabul Olur Okunacak Dua: Lâ İlâhe illellâhü vahdehü lâ şerike leh.Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü...
Nazar İçin Okunacak Dua Bismillahirrahmanirrahim.Ve in yekâdüllezine keferû leyüzlikûnebe bi ebsârihim lemmâ semi’uz-zikrû lemecnün ve mâ hüve ...
Astım ve Nefes darlığı Hastalığına karşı okunacak Âyet-i Kerimler Leyse lehâ min dünillâhi kâşifeh.Elhamdü lillâhi ve selâmün alâ ıbâdillahillezin...
Nazardan ve Göz Değmesinden Korunmak İçin Dua Bismillahirrahmanirrahıym. Sikaten billahi ve tevekkülen aleyhi.Allahümme ezhib mürreha ve vaabeha.
İki Kimse Arasında Sevgi Meydana Gelmesi İçin Okunacak Dua Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. Asâllâhu en yec’ale beynekum ve beynellezîne âdeytum ...