Resme tıklayarak bu kategoride farklı bir söze geçebilirsiniz

Bilmelidir ki; nefsânî menfaat ve arzular; rûhumuza serpilen zehirlerdir. Her biri rûhânî hayatımıza vurulan zincirler mesâbesindedir. İlâhî ahlâka da ancak bu nefsânî zincirler koparıldıktan sonra ulaşılabilir.


2019 En Çok Kullanılan İsimlerin Anlamları

Yorum Yaz

Yapılan Yorumlar

Bu söze henüz yorum yapılmamış.

Diğer Osman Nuri Topbaş Sözleri

 • Osman Nuri Topbaş

  Cihânın en hayırlı ve mes’ûd insanları, kur’ân-ı kerîm’in gölgesi altında yaşayan, onun hayat nûru ile nûrlanan ve onda fânî olanlar, yâni canlı bir kur’ân hâline gelebilenlerdir.

  Tek Oku

 • Osman Nuri Topbaş

  Sevenler, sevdiklerinden geleni hoş karşılamak mecbûriyetindedirler. Gönlü aşk ile dolu olan kul, rabbinden gelen her şeyi sevgisi nisbetinde gönülden kucaklar.

  Tek Oku

 • Osman Nuri Topbaş

  İlâhî ünsiyetin yolu muhabbettir. Sevilenleri taklittir.

  Tek Oku

 • Osman Nuri Topbaş

  Sevenler, sevdiklerini dâimâ gönüllerinde taşırlar ve aslâ hatırlarından çıkarmazlar.

  Tek Oku

 • Osman Nuri Topbaş

  Allâh için gerçek dostluk, bedenleri ayrı olan iki varlığın bir kalbde yaşamasıdır.

  Tek Oku

 • Osman Nuri Topbaş

  Dostluk, iki gönül arasındaki cereyan hattıdır. Bu cereyanla, yâni muhabbet neticesinde sevilenin her hâli, sevgisi nisbetinde sevene sirâyet eder.

  Tek Oku

 • Osman Nuri Topbaş

  İki din kardeşi, birbirini yıkayan iki el gibidir. Tıpkı muhâcir ve ensar gibi.

  Tek Oku

 • Osman Nuri Topbaş

  Dostluk, müsbet veya menfî vasıflardaki müştereklikten kaynaklanır.

  Tek Oku

 • Osman Nuri Topbaş

  Kalbler, ancak hak teâlâ ile beraberlik sâyesinde, yâni kalbin bir nazargâh-ı ilâhî hâline gelmesi neticesinde uyanır. Bunun en feyizli yolu ise bilhassa seherlerde îfâ edilen zikirlerdir.

  Tek Oku

 • Osman Nuri Topbaş

  Gecelerin feyzinden istifâdeyi ihmâl edenler, sabaha yorgun ve uyuşuk çıkarak gündüzün bereketinden mahrum kalırlar.

  Tek Oku

Söz Arama

Sevilen Sözler

Bu site tüm dünyada etki yaratmış sözleri aramanızı sağlayan bir arama motorudur. Sitemizde 75.000'den fazla sayıda söz bulunmaktadır. Beğendiğiniz sözleri saklayabilir ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.