Söz Arama

İstikbal göklerdedir.
Zamanımız tamamen bir iktisat çağından başka bir şey değildir.
Kılıçla ülke alanlar, sabanla ülke alanlara yenilmeye mahkumdur.
Milli eğitim esas olduktan sonra; lisanını, yöntemini ve araçlarını milli yapmak zorunluluğu tartışılamaz.
Türk esirlik kabul etmeyen bir millettir.
Biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle iş birliği yapan bütün milletlere saygı duyar ve riayet ederiz.
Ben hayatımın hiçbir anında karamsallık nedir tanımadım.
Türkiye cumhuriyeti, sanat mekteplerinin tam gelişmesine çok muhtaçtır.
Türk milleti insanlık âleminin samimi bir ailesidir.
Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakâr bir halktır.