Söz Arama

Kılıçla ülke alanlar, sabanla ülke alanlara yenilmeye mahkumdur.
Zamanımız tamamen bir iktisat çağından başka bir şey değildir.
İstikbal göklerdedir.
Milli eğitim esas olduktan sonra; lisanını, yöntemini ve araçlarını milli yapmak zorunluluğu tartışılamaz.
Ben hayatımın hiçbir anında karamsallık nedir tanımadım.
Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakâr bir halktır.
Türkiye cumhuriyeti, sanat mekteplerinin tam gelişmesine çok muhtaçtır.
Hayatta en hakiki mürşid ilimdir,fendir.
Biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle iş birliği yapan bütün milletlere saygı duyar ve riayet ederiz.
Benim fıtratımda bir gayritabiilik varsa, türk olarak dünyaya gelmemdendir.