Söz Arama

İstikbal göklerdedir.
Kılıçla ülke alanlar, sabanla ülke alanlara yenilmeye mahkumdur.
Türk esirlik kabul etmeyen bir millettir.
Milli eğitim esas olduktan sonra; lisanını, yöntemini ve araçlarını milli yapmak zorunluluğu tartışılamaz.
Zamanımız tamamen bir iktisat çağından başka bir şey değildir.
Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakâr bir halktır.
Türkiye cumhuriyeti, sanat mekteplerinin tam gelişmesine çok muhtaçtır.
Biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle iş birliği yapan bütün milletlere saygı duyar ve riayet ederiz.
Türk milleti insanlık âleminin samimi bir ailesidir.
Benim fıtratımda bir gayritabiilik varsa, türk olarak dünyaya gelmemdendir.