Söz Arama

Zamanımız tamamen bir iktisat çağından başka bir şey değildir.
Milli eğitim esas olduktan sonra; lisanını, yöntemini ve araçlarını milli yapmak zorunluluğu tartışılamaz.
İstikbal göklerdedir.
Milli ahlâkımız, medeni esaslarla ve hür fikirlerle beslenmeli ve güçlendirilmelidir.
Mektebin verecegi ilim ve fen sayesindedir ki, türk milleti, türk sanatı, iktisadiyati, türk şiir ve edebiyatı, bütün bedayiiyle inkişaf eder.
Kılıçla ülke alanlar, sabanla ülke alanlara yenilmeye mahkumdur.
Türk esirlik kabul etmeyen bir millettir.
Ben hayatımın hiçbir anında karamsallık nedir tanımadım.
Biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle iş birliği yapan bütün milletlere saygı duyar ve riayet ederiz.
Türk milleti insanlık âleminin samimi bir ailesidir.