Söz Arama

Milli ahlâkımız, medeni esaslarla ve hür fikirlerle beslenmeli ve güçlendirilmelidir.
Zamanımız tamamen bir iktisat çağından başka bir şey değildir.
Türk esirlik kabul etmeyen bir millettir.
Milli eğitim esas olduktan sonra; lisanını, yöntemini ve araçlarını milli yapmak zorunluluğu tartışılamaz.
Biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle iş birliği yapan bütün milletlere saygı duyar ve riayet ederiz.
İstanbul'da çıkan bir gazeteyi kaşgar'daki türk de anlayacaktır.
Türk milleti insanlık âleminin samimi bir ailesidir.
Türkiye cumhuriyeti, sanat mekteplerinin tam gelişmesine çok muhtaçtır.
Mektebin verecegi ilim ve fen sayesindedir ki, türk milleti, türk sanatı, iktisadiyati, türk şiir ve edebiyatı, bütün bedayiiyle inkişaf eder.
Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır.