Söz Arama

Türkiye cumhuriyeti, sanat mekteplerinin tam gelişmesine çok muhtaçtır.
Türk milleti insanlık âleminin samimi bir ailesidir.
Milli ahlâkımız, medeni esaslarla ve hür fikirlerle beslenmeli ve güçlendirilmelidir.
Bu başarının, kutsal topraklarımızı düşman istilasından büsbütün kurtaracak olan kesin zaferin hayırlı bir başlangıcı olmasını tanrının lütfundan dile...
Türk esirlik kabul etmeyen bir millettir.
İstikbal göklerdedir.
Yurtta sulh, cihanda sulh.
Ne mutlu türk'üm diyene!
Milli eğitim esas olduktan sonra; lisanını, yöntemini ve araçlarını milli yapmak zorunluluğu tartışılamaz.
Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakâr bir halktır.