Söz Arama

Mektebin verecegi ilim ve fen sayesindedir ki, türk milleti, türk sanatı, iktisadiyati, türk şiir ve edebiyatı, bütün bedayiiyle inkişaf eder.
Zamanımız tamamen bir iktisat çağından başka bir şey değildir.
Ermenilerin bu feyizli ülkede hiç bir hakkı yoktur.
Ne mutlu türk'üm diyene!
Milli ahlâkımız, medeni esaslarla ve hür fikirlerle beslenmeli ve güçlendirilmelidir.
Milli eğitim esas olduktan sonra; lisanını, yöntemini ve araçlarını milli yapmak zorunluluğu tartışılamaz.
İstanbul'da çıkan bir gazeteyi kaşgar'daki türk de anlayacaktır.
Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir.
Biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle iş birliği yapan bütün milletlere saygı duyar ve riayet ederiz.
Hayatta en hakiki mürşid ilimdir,fendir.