Söz Arama

Oğlum! kalbinde zerre miktar kibir bulunduğu halde de kabre girme! çünkü kibriya ve büyüklük yüce allah'ın ridasıdır ridası hakkında çekişen kimseye a...
Ey oğlum! kalbinde zerre miktar rahmetten ümit kesmiş olarak da kabre girme! çünkü sapıklığa düşmüş kimseden başkası, allah'ın rahmetinden ümit kesmez...
Ey oğlum! kalbinde zerre miktar şirk olduğu halde kabre girme! çünkü allah'ın huzuruna müşrik olarak gelen kimse için bir delil yoktur.