Söz Arama

İnsanları şiddetten ziyade ikna ile idarenin mümkün olduğunu daima hatırda tutmalıyız.
Mü'min, elinden dilinden başka müslümanların güvende olduğu kişidir.
Ali bedenimde baş gibidir.
Kişi din kardeşine kâfirlik isnad ederse, bu isnad ikisinden birine döner.
Mü'minlerden iki grup birbiriyle çarpışırlarsa, aralarını düzeltin.
Kötü ahlaklılık , uğursuzluktur.
İnsanlara merhamet etmeyene allah merhamet etmez.
Talihli insan, başkasının başına gelenlerden ibret alandır.
Ana babalarınıza iyilik ediniz ki, çocuklarınız da size iyilikte bulunsun.
Koşarak yürümek mü’min’in değerini yok eder.