Söz Arama

Bizim orucumuzla ehl-i kitab'ın orucunu ayıran fark sahur yemeğidir.
Kişi din kardeşine kâfirlik isnad ederse, bu isnad ikisinden birine döner.
Kim bir hayırlı işi yapmaya yönelirse, onu yapan kadar mükâfat alır.
Kadere iman, allah’ın birliği (tevhid) inancı ile irtibatlıdır.
Mü'min, elinden dilinden başka müslümanların güvende olduğu kişidir.
Mü'minlerden iki grup birbiriyle çarpışırlarsa, aralarını düzeltin.
Abdest üzerine abdest, nur üzerine nurdur.
Dört şey peygamberin sünnetlerindendir: haya, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek.
Bir saat sonra kıyamet kopacak olsa, elinize bir fidan almışsanız yine de onu dikiniz.
Sizden bir kimse mescide girdiğinde oturmadan önce iki rekât namaz kılsın.