Söz Arama

Tövbe bineği, şaşılacak bir binektir. Bir solukta aşağılık dünyadan göğe sıçrayıverir.
Tutalım ki ibrâhim gibi put kırdın; beden putunu onun gibi ateşe atabilir misin?.
Gerçekten de mesnevi, alemlerin rabbi tarafından ilham olunmuş bir kitaptır.
Her korkuda binlerce eminlik vardır, göz karasında onca aydınlık mevcut.
Eğer baş, muhabbet ile dolmamışsa, o baş kuyruktan geridedir.
Dinle neyden duy neler söyler sana,.
Yeryüzü ile dağda aşk olsaydı, gönüllerinde bir ot bile bitmezdi.
Safları dağıtanı aslan sanma. Asıl nefsini ezebilen aslandır.
Taş yeşermez geçmiş olsa da nevbahar, toprak ol da bak nasıl güller açar.
Güller güzeldir. Dikeni acıtır derler. Neden acıtsın ki tutmasını bilince eller.