Söz Arama

Tanrı ruhtur, o'na tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar.
Bin arasında birinizi on bin arasında ikinizi seçeceğim ve onlar ayakta, bir olacaklar.
Hiç kimsede, insanın, dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur.
Bir kimse sudan ve ruh'tan doğmadıkça tanrı'nın egemenliğine giremez.
Dünyaya ışık geldi, ama insanlar ışığın yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder ve işleri ...
Ağızdan çıkan, yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, cinsel ahlaksızlık, hırsızlık, yalan tanıklık ve ...
Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği farketmezsin?
Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz fazladan ne yapmış olursunuz?
Göksel babanız yetkin olduğu gibi, siz de yetkin olun.
Gökten inen öyle bir ekmek var ki, ondan yiyen ölmeyecek. Gökten inmiş olan diri ekmek ben'im. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşam...