Söz Arama

Gerçek cimri, selam vermekte cimrilik yapan kimsedir.
Kıyamet günü, yalnız dünyada allah’tan korkan kimse emniyette olabilir.
Allah, gücünü aldığı kimseden itaat istemediği gibi, teklif yükünü de ondan kaldırır.
Allah korkusundan ağlamak, cehennem ateşinden kurtulmaya sebep olur.
Akıl, ancak hakka uymakla kâmil olur.
İnsanların en cömerti istemeden veren, en asili de intikama gücü yeterken bağışlayandır.
Heyhat! zillet boyun eğmek bizden uzaktır.
İyiliklerde yarışın ve manevi ganimetleri elde etmeye koşun.
Alimin nişanelerinden biri de kendi sözünü eleştirmesi ve muhtelif görüşlerin hakikatinden haberdar olmasıdır.
Cömertlik eden yücelir, cimrilik yapan ise alçalır.