Söz Arama

İbadet etmek isteyen, onun için temizlenmelidir.
Müşavere eden bir kavim, mutlaka kemale erişir.
Rabbiyle kendisi arasında olan şeyler hakkında, akıllı davranan bir kimse görmedim.
Akıllı adam, kendisine nasihat etmesini isteyen kimseye hile yapmaz.
Müstehap ameller, farzları engellerse onları bırakınız.
Yakin, kurtuluşun sığınağıdır.
Yolculuğun uzaklığını hatırlayan ona hazırlanır.
Dünyada ayıplanmaya katlanmak, cehennemin ateşine tahammül etmekten daha kolaydır.
İlim, öğrenenin mazeretini ortadan kaldırır. Zira insan cahil olduğu müddetçe mazeret gösterebilir; elbette her cahil değil.
Her vakti biten şahıs, muhlet talep ederken fırsatı olan kişi, bunun değerini bilmeyerek işlerini sonraya ertelemekle kendini oyalar.