Söz Arama

İbadet etmek isteyen, onun için temizlenmelidir.
Müşavere eden bir kavim, mutlaka kemale erişir.
Müstehap ameller, farzları engellerse onları bırakınız.
Akıllı adam, kendisine nasihat etmesini isteyen kimseye hile yapmaz.
Rabbiyle kendisi arasında olan şeyler hakkında, akıllı davranan bir kimse görmedim.
Yolculuğun uzaklığını hatırlayan ona hazırlanır.
Dünyada ayıplanmaya katlanmak, cehennemin ateşine tahammül etmekten daha kolaydır.
Yakin, kurtuluşun sığınağıdır.
Her vakti biten şahıs, muhlet talep ederken fırsatı olan kişi, bunun değerini bilmeyerek işlerini sonraya ertelemekle kendini oyalar.
Nimete şükretmemek alçaklıktır.