Söz Arama

Allah, haccı dinin ayakta durması için farz kıldı.
Allah, zekatı nefsin temizlenmesi ve rızkın artması için farz kıldı.
Allah, imanı sizler için şirkten temizlenme vesilesi kıldı.
Allah, namazı kibirden uzaklaşmanız için farz kıldı.
Allah, orucu ihlasın sağlamlaşması için farz kıldı.
Allah, neziri adağı yerine getirmeyi mağfirete erişme vesilesi kıldı.
Allah, emr-i bil-maruf ve nehy-i anil-münkeri insanların ıslahı için farz kıldı.
Allah, sılayı rahim yapmayı, ömrün uzamasına vesile kıldı.
Allah, bize itaatı, halkın düzene girmesi için farz kıldı, imametimizi tefrikadan korumak için koydu.
Allah, şarap içmeği, pislik ve kötülükleri önlemek için haram kılmıştır.