Söz Arama

Allah, haccı dinin ayakta durması için farz kıldı.
Allah, imanı sizler için şirkten temizlenme vesilesi kıldı.
Allah, zekatı nefsin temizlenmesi ve rızkın artması için farz kıldı.
Allah, namazı kibirden uzaklaşmanız için farz kıldı.
Allah, orucu ihlasın sağlamlaşması için farz kıldı.
Allah, emr-i bil-maruf ve nehy-i anil-münkeri insanların ıslahı için farz kıldı.
Allah, bize itaatı, halkın düzene girmesi için farz kıldı, imametimizi tefrikadan korumak için koydu.
Allah, şarap içmeği, pislik ve kötülükleri önlemek için haram kılmıştır.
Allah, anne babaya iyilik yapmayı ilahi gazabtan korunma vesilesi kıldı.
Allah, cihadı islam’ın izzetini sağlamak, küfür ve nifak ehlini zillete dücar etmek için farz kıldı.