Söz Arama

Suçların en çetini, sâhibine ehven ve ehemmiyetsiz görünenidir.
Halk ile dostluk ve samimiyeti, allah’ın itaati üzere olan kimseye ne mutlu.
Kötülükte bulunanları iyilik edene mükâfat vererek payla, yola getir.
Hayra niyet edince acele et ki, nefsin seni yenip de niyetinden caydırmasın.
Takva, imanın temelidir.
Cömertlik, istemeden vermektir. İstendikten sonra vermemekse utançtandır ve kötüdür.
Perde kaldırılırsa bile yakinim artmaz benim.
Uzun arzulu olan, ameli unutur.
İlim hakiki bir mürşiddir.
Başkalarının acılarından, geçmiş felaketlerinden ders alanlar, gerçekte mutlu kişilerdir.