Söz Arama

Zamanınızdaki günlerde rabbinizin güzel kokuları vardır. Kendinize gelin; o güzel kokuları almaya çalışın.
Temiz şeyler temizlere aittir; pis şeyler de pislere. Kendine gel!
Dinleme ihtiyacı olmaksızın anlaşılan söz, ancak tamahsız ve ihtiyaçsız olan allah'ın sözüdür.
Nefis, çok övülmesi yüzünden firavunlaştı. Alçak gönüllü, hor, hakir ol; ululuk taslama!
Ok gibi doğru ol da yaydan kurtul. Çünkü her doğru okun, yaydan fırlayacağına şüphe yoktur.
Maksada sabırla erişilir, aceleyle değil. Sabret, doğrusunu allah daha iyi bilir.
Sakın, endişelerden sakın! fikir, aslan ve yaban eşeğidir; gönüller de ormanlıklar.
Kin yüzünden yol azıtanlara kin tutma. Çünkü onların kabirlerini de kin tutanların yanına kazarlar.
Ateş gizlidir, zevki meydanda. Dumanı sonunda meydana çıkar.
Din ehlini kin ehlinden ayırt et; hak'la oturanı ara, onunla otur!