Söz Arama

Merhamet etmeyene, Allah da merhamet etmez.
Mü’min, mü’minle kardeştir.
Allah, can boğaza gelmedikçe, kulunun tövbesini kabul eder.
Ashabıma dil uzatmayınız.
Veren el, alan elden üstündür.
Aranızda selamı yayın.
Kimse, kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir.
Ameller niyetlere göredir.
Allah, sadece kendi rızasını kazanmak için yapılan amelleri kabul eder.
Küçüklerimizi sevmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.