Söz Arama

Gerçekten büyük bir yetenek ortaya konulabildiğinde bu bir mutluluktur.
Geçirilmiş bir bela, bir servettir.
Yalnıca pek az kişi gerçeği hayal edebilir.
Hile dünyada öyle çok şey elde etmiştir ki!
Hiçbir şey, zevkten yoksun bir hayal gücünden daha korkunç değildir.
Mimariyi donmuş bir müzik olarak tanımlarım.
İnsan yalnızca kendisine acı çektirenleri tanır.
Yapabilirsiniz. Çünkü yapmalısınız!
Sadece sana acı çektirmiş olanları tanırsın.
Kendi acımız bize, başkalarınkini bölüşmeyi öğretir.