Söz Arama

Kişi suçunu bir başkasına itiraf edince, unutur.
Ancak raksedebilen bir Tanrı'ya inanırım ben...
Değişebilen kimse benim soyumdandır ancak.
Kendinden çok sözetmek, kendini gizlemenin de bir yoludur.
İnsanda büyük olan, onun bir amaç değil, bir köprü oluşudur.
Nerede yaşayan bir yaratık gördümse, orada güçlü olmak isteğine rastladım.
Olgular yoktur, yalnızca yorumlar vardır.
Ölümün son iyiliği, bir daha olmamasıdır.
Kendini sevmek bir yüklülük göstergesidir.
Kişi "insanı aramaya" çıkmadan önce lambayı bulmuş olmalıdır.