Söz Arama

Fatihler şansa inanmaz.
Varlık, sonsuz bir yaradır.
Kendini sevmek bir yüklülük göstergesidir.
Kendinden çok sözetmek, kendini gizlemenin de bir yoludur.
Değişebilen kimse benim soyumdandır ancak.
Bundan sonraki yıllarda yapacağım iş iyiden iyiye belirlenmişti. Olumlayıcı kesimini bitirmiştim işimin. Sözle, eylemle hayır diyen bölümüne gelmişti ...
Ancak raksedebilen bir Tanrı'ya inanırım ben...
Kişi "insanı aramaya" çıkmadan önce lambayı bulmuş olmalıdır.
Kişi suçunu bir başkasına itiraf edince, unutur.
İnsanda büyük olan, onun bir amaç değil, bir köprü oluşudur.