Söz Arama

Alırız emaneti, bozarız adaleti, şehrimizden geçilmez, elimizden su içilmez, çünkü biz eskişehir'liyiz, alayına gider!
Allah allah allah allah saldır es-es'im, allah allah allah allah saldır es-es'im; es-es'im saaaldırr, es-es'im saaaldırr, es-es'im saaaldırr, es-es'im...
Bir haykırıştır kırmızımız. Çökünce üzerimize gecenin matemi sarılırız. Kırmızına sevdamız! bir duruştur, bir direniştir, aslolan hayattır, hayat da e...
Tutma ellerimden emanet sanarım.
Es-es-es, ki-ki-ki, es-ki, es-ki, es!
Eskişehirimin ismi cihana bedel.
Bun bil es es yeter.
Uğrunda ölürüz. !
Sana ne şarkılar nede besteler yeter.
Bu büyük taraftar tek bir sözünle sever.