Söz Arama

Alırız emaneti, bozarız adaleti, şehrimizden geçilmez, elimizden su içilmez, çünkü biz eskişehir'liyiz, alayına gider!
Allah allah allah allah saldır es-es'im, allah allah allah allah saldır es-es'im; es-es'im saaaldırr, es-es'im saaaldırr, es-es'im saaaldırr, es-es'im...
Bir haykırıştır kırmızımız. Çökünce üzerimize gecenin matemi sarılırız. Kırmızına sevdamız! bir duruştur, bir direniştir, aslolan hayattır, hayat da e...
Tutma ellerimden emanet sanarım.
Eskişehirimin ismi cihana bedel.
Bun bil es es yeter.
Uğrunda ölürüz. !
Eses için dünyaları yakarım !
Şarkı türkü bilmem beste yazarım.
Es-es-es, ki-ki-ki, es-ki, es-ki, es!