Söz Arama

Hak, kendi başına güçsüzdür. Tabiatta hüküm süren şey ise güçtür.
Tüm istekler ihtiyaçtan, dolayısıyla yoksunluktan, dolayısıyla ıstıraptan doğar.
Şöhret edinilmeli, fakat onurun sadece kaybolmamasına dikkat etmek yetecektir.
Dünya hiç olmasaydı bile müzik var olurdu.
Deha, kendisinin hiç kimseden öğrenmediği şeyi, insanlığın ondan öğrendiği insandır.
Kendi tecrübenin avantajı büsbütün kesinliğe sahip olmandır.
Gelişimimiz için bir aynaya ihtiyacımız vardır.
Dinin ahlaklı olmak konusundaki etkisi uygulamada oldukça azdır.
Dinler halk için gerekli, ve onlar için paha biçilmez bir iyilik.