Söz Arama

İnsanlarla uğraşmada üstünlüğe ulaşmanın tek yolu onlardan bağımsız olduğunuzu göstermenizdir.
Hak, kendi başına güçsüzdür. Tabiatta hüküm süren şey ise güçtür.
Her insan kendi görüş sahasının sınırlarını dünyanın sınırları olarak kabul eder.
Tüm istekler ihtiyaçtan, dolayısıyla yoksunluktan, dolayısıyla ıstıraptan doğar.
İnsanoğlu benden hiç unutamayacağı birkaç şey öğrendi.
Şöhret edinilmeli, fakat onurun sadece kaybolmamasına dikkat etmek yetecektir.
Kendi tecrübenin avantajı büsbütün kesinliğe sahip olmandır.
Bireysellik milliyetten bin kat daha fazla dikkate alınmayı hak eder.
Bizi rahat bırakan kötülükleri seyretmek bize keyif verir.